De Kracht van Circulaire Economie: Het Succesverhaal van WaardeRing in Zwolle

De Kracht van Circulaire Economie: Het Succesverhaal van WaardeRing in Zwolle

In een tijd waarin duurzaamheid centraal staat, groeit de belangstelling voor circulaire economieën. WaardeRing, gelanceerd in 2019 als een samenwerkingsverband tussen veertien partners in Zwolle, is een voorbeeld van een bloeiend circulair ambachtsnetwerk dat zich richt op het minimaliseren van afval en het maximaliseren van hergebruik van grondstoffen.

In een tijd waarin duurzaamheid centraal staat, groeit de belangstelling voor circulaire economieën. WaardeRing, gelanceerd in 2019 als een samenwerkingsverband tussen veertien partners in Zwolle, is een voorbeeld van een bloeiend circulair ambachtsnetwerk dat zich richt op het minimaliseren van afval en het maximaliseren van hergebruik van grondstoffen.

WaardeRing Zwolle: Het Toonaangevende Circulaire Ambachtsnetwerk

In een tijd waarin duurzaamheid centraal staat, groeit de belangstelling voor circulaire economieën. WaardeRing, gelanceerd in 2019 als een samenwerkingsverband tussen veertien partners in Zwolle, is een voorbeeld van een bloeiend circulair ambachtsnetwerk dat zich richt op het minimaliseren van afval en het maximaliseren van hergebruik van grondstoffen.


WaardeRing, met zijn focus op 'Waarde', heeft snel erkenning gekregen als een vooraanstaand circulair ambachtscentrum. Door een unieke samenwerking tussen de gemeente Zwolle, Kringloop Zwolle en Natuur & Milieu Overijssel heeft dit initiatief zich uitgebreid naar omliggende gemeenten als 'WaardeRegio'. Dit werd ook bekroond met een prijs van Rijkswaterstaat in 2019.


Het opvallende aan WaardeRing is het ontbreken van een fysiek ambachtscentrum; het wordt gevormd door een flexibel netwerk van bedrijven en organisaties. Dit netwerk deelt middelen, expertise en locaties om de circulaire economie te bevorderen.


Het proces begint met het identificeren van materialen en producten aan het einde van hun levenscyclus, waarbij gestreefd wordt naar hoogwaardige hergebruikstoepassingen. Lokale arbeidstrainingscentra, gericht op praktijk- en speciaal onderwijs, spelen een sleutelrol bij het sorteren en demonteren van materialen om 'monostromen' te creëren.


De samenwerkingen met regionale mkb-bedrijven en betrokkenheid van studenten van verschillende onderwijsniveaus dragen bij aan onderzoek en ontwikkeling van nieuwe toepassingen. Zelfs de milieustraat (ROVA) wordt betrokken om processen op te schalen.

Het succes van WaardeRing is duidelijk zichtbaar in de vele succesvolle kleinschalige projecten, waaruit blijkt dat een circulair netwerk gedijt door samenwerking en een gedeelde visie op duurzaamheid.


WaardeRing in Zwolle is een inspirerend voorbeeld van hoe gemeenschappen zich kunnen verenigen voor een duurzame toekomst. Door samenwerking, innovatie en bewustwording banen zij de weg naar een veerkrachtigere en duurzamere samenleving.