Re-use, refurbish en upcycling

In een tijd waarin klimaatverandering onze planeet en de mens bedreigen, streeft Weever Circulair naar een betere wereld waarin aandacht is voor mens en milieu. De vraag naar duurzame bedrijfsvoering en hergebruik van grondstoffen wordt steeds groter. Daarom wil Weever Circulair zich volledig toewijden aan het bevorderen van hergebruik van materialen afkomstig van de sloop en bouw. Door middel van re-use, refurbish en upcycling willen wij op een duurzame manier producten hergebruiken en produceren uit restafval. Hiermee willen wij bijdragen aan het creëren van een wereld waarin hergebruik van grondstoffen als vanzelfsprekend wordt beschouwd.

No time to waste

Weever Circulair zet zich in voor een toekomt waarbij zero waste in de bouwsector het uitgangspunt is. Zero waste betekent voor ons dat wij geen waardevolle grondstoffen verloren laten gaan. Wij leveren circulaire bouwmaterialen die kwalitatief net zo goed zijn als virgin bouwmaterialen. Doordat materialen uit slooppanden niet langer verloren gaan, maar juist opnieuw op de markt worden gebracht, dragen wij samen bij aan een circulaire toekomst. Op deze wijze stimuleren wij de ambitie van de houtindustrie om in 2030 50% van de gebruikte materialen circulair te benutten. Wij geloven dat een zero waste – benadering niet alleen essentieel is voor een duurzamere bouwsector, maar ook voor een betere wereld waarin wij verstandiger omgaan met onze kostbare grondstoffen.

Vraag en aanbod

Wij zetten al onze krachten en netwerken in om tot het toepassen van deze materialen te komen. Door nauw samen te werken met onze partners maken wij verbindingen tussen projecten, steden en regio’s en brengen we vraag en aanbod bij elkaar. Dit zorgt ervoor dat alles wat wij hergebruiken, produceren en upcyclen ook daadwerkelijk wordt toegepast in de praktijk. Door materialen te hergebruiken in nieuwe projecten, wordt de belasting van verbrandingsovens verminderd en wordt de milieu-impact van het bouw-, sloopproject aanzienlijk verkleind.

Ontwikkeling van mensen

Wij geloven in de kracht van mogelijkheden. Bij ons draait het niet om wat je niet kunt, maar om wat je wél kunt bereiken. Wij geloven dat werk voor iedereen toegankelijk moet zijn. Met een open blik kijken wij naar de potentie van elk persoon individueel. In nauwe samenwerking met onze partners streven wij ernaar om met de juiste begeleiding en coaching, mensen die moeite hebben met het vinden van een baan een kans te bieden op een fijne werkplek.

Meer over inclusieve arbeidskracht →