Meer dan alleen opruimen

Bij onze grondstofredders draait het om het schoon en veilig houden van bouwlocaties, waarbij er verder wordt gekeken dan alleen opruimen van de bouwplaats. Via deze weg komen wij in contact met materialen die vaak worden beschouwd als overbodig of verouderd. Wij zien potentieel in de plafondplaten die hun oorspronkelijke glans hebben verloren, het afvalhout dat uit sloopprojecten naar voren komt en de vele andere materialen die anders verloren zouden gaan.

Duurzame toekomst in de bouwsector

Onze toewijding aan het bevorderen van hergebruik van materialen afkomstig van de sloop- en bouw komt nu tot leven. Wij nemen de materialen mee naar onze werkplaats en vanaf hier begint het proces van re-use, refurbish of upcycling. Dit omvat het zorgvuldig reinigen, repareren en opknappen van deze materialen, zodat deze zoveel mogelijk hun oorspronkelijke staat terugkrijgen en hun functie herwinnen. Zo creëren wij niet alleen een opgeruimde en veilige bouwlocatie, maar geven wij ook vergeten materialen een nieuw leven en dragen wij bij aan een duurzamere toekomst voor de bouwsector.

uitgebreide training

Om de grondstofredders effectief voor te bereiden op de uitdagingen van complexe bouwplaatsen, is de keuze gemaakt om een op maat gemaakte training in te richten, bekend als LMRA (Laatste Minuut Risico Analyse). Het doel van de training is om onze grondstofredders:

→  Bewust te maken van mogelijke risico’s
→  Alert te maken op afwijkingen van de verwachtingen
→  Bewust te maken van hun plicht om de afwijkingen de melden aan hun leidinggevende
→  In staat te zijn om (voortdurend) een LMRA uit te voeren
→  Leidinggevende bewust te maken van de beste manier om met onze grondstofredders samen te werken aan de veiligheid
→  Met elkaar ervoor te zorgen dat de afspraken worden nagestreefd

Uiteraard onder de voorwaarde dat de werkgever zorgdraagt voor de goede afspraken met de verantwoordelijke partij om intrinsiek veilig werkomgeving te waarborgen.

Wat doen onze grondstofredders?

Onze grondstofredders hebben twee verschillende soorten werkzaamheden. Voordat het sloopproject van start gaat nemen onze grondstofredders de taak op zich om alle herbruikbare materialen uit het gebouw te verwijderen. Dit omvat deuren, schakelmateriaal, plafondplaten en andere herbruikbare materialen. Als dit is gedaan gaan onze grondstofredders verder met het opruimen van de bouwplaatsen. Aan het eind blijven er altijd bouwmaterialen over en doorgaans werden deze in een container gedaan en naar de stort gebracht. Echter gaan wij deze stroom materialen aanbieden in onze webshop, zodat deze virgin materialen op de markt blijven en niet eindigen als afval.