Duurzaam ondernemen

Het nastreven van zowel maatschappelijke als financieel rendement is van cruciaal belang om een duurzame en welvarende business case gezond te houden. In onze benadering van duurzaam ondernemen beschouwen wij ‘planet’, ‘people’, en ‘profit’ als onafscheidelijke elementen die elkaar versterken. Wij zien winst als een middel om positieve verandering in de samenleving te bewerkstellen, waarbij wij streven naar een positieve impact op zowel de planeet als de mensheid. Onze inspanningen zijn gericht op het creëren van gemeenschappelijke waarde waarbij het welzijn van de mensheid en het milieu voorop staan.

Planet PEOPLE PROFIT

Planet: geoogst hout terugbrengen in de markt door middel van re-use, refurbish en upcycling om zo bij te dragen aan een circulaire economie in de bouwsector.
People: een inclusieve arbeidsmarkt creëren waarin ieders talenten benut wordt en waar ruimte ontwikkeling naar vermogen.
Profit: het streven naar re-use, refurbish en upcycling van materialen leidt tot kostenbesparing en winstgevendheid door het creëren van nieuwe producten en verminderde afvalverwijderingskosten.

Wij streven te allen tijde naar een situatie waarbij er een gezonde balans is tussen maatschappelijk en financieel rendement. Geld verdienen is nodig om te kunnen blijven ontwikkelen en te groeien om zo nog meer gemeenschappelijke waarde te creëren nu en in de toekomst.