Unieke samenwerkingen

In een tijd waarin maatschappelijk bewustzijn en duurzaamheid steeds belangrijker worden, bundelt Weever Circulair zijn krachten met vier vooraanstaande organisaties om een positieve impact op zowel het milieu als de samenleving te realiseren. Weever Circulair is diverse unieke samenwerking aangegaan met MVO Nederland, Gulagula, United Economy en de Normaalste Zaak. Het doel is om duurzame verandering te stimuleren en de normen voor verantwoord ondernemen te verleggen.

MVO Nederland: Duurzaam ondernemen als drijvende kracht

MVO Nederland staat bekend als een platform voor maatschappelijk verantwoord ondernemen, dat honderden bedrijven ondersteunt bij hun streven naar duurzaamheid. MVO Nederland merkt dagelijks de gevolgen van de inrichting van ons economisch systeem. De natuur en maatschappij staan hierdoor hevig onder druk. MVO Nederland gelooft in een economie die aangepast is aan grenzen van de natuur en maatschappij. Voor een duurzame economie moet het huidige systeem op de schop. MVO Nederland stimuleert en ondersteund bedrijven om hieraan bij te dragen. Samen met vele andere bedrijven streeft Weever Circulair ernaar om in 2025 minimaal 20 procent van de Nederlandse economie duurzaam te maken.

Gulagula: Natuurbescherming met een lokale focus

Gulagula is een organisatie die zich richt op het behoud van de lokale natuur en biodiversiteit. Ze werken aan projecten om bedreigde diersoorten te beschermen en de ecosystemen te herstellen. Hoewel hun toewijding aan de natuur bewonderenswaardig is, beseft Gulagula dat ze hun impact kunnen vergroten door samen te werken met andere organisaties die dezelfde waarden deelden. CO2Operate biedt CO2-analyses aan om inzicht te krijgen in de CO2-uitstoot van de organisatie. Na deze analyse kunt je het CO2-overschot compenseren door bij te dragen aan Gula Gula Forest Programs op West-Sumatra en Timor.  Weever Circulair hecht grote waarde aan de mogelijkheid om de CO2-uitstoot van de organisatie te compenseren door bomen te planten via Gulagula.

United Economy: Een alternatieve economie voor samenwerking

United Economy is een netwerk van bedrijven die zich samen inzetten voor verduurzamen van onze economie. Door de economische spelregels te resetten, bij elkaar in te kopen en elkaar te helpen, zijn wij gezamenlijk in staat onze eigen duurzame economie te creëren. Dit vereist, lef, samenwerking en intrinsieke motivatie. Hiermee wordt er gestreefd naar een duurzame, waardevolle toekomst.

De Normaalste Zaak: Inclusieve werkgelegenheid

De Normaalste Zaak is toegewijd aan het bevorderen van inclusieve werkgelegenheid voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt. Door samen te werken met organisaties die diversiteit hoog in het vaandel hebben staan, kan er een bredere beweging gecreëerd worden om inclusiviteit te bevorderen. De ambitie van Weever circulair om te groeien naar een inclusieve organisatie waar mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt volwaardig deel uitmaken, sluit hier goed bij aan. De normaalste zaak brengt werkgevers bij elkaar om praktijkvoorbeelden te delen en op te komen voor gezamenlijke belangen. Vanuit Weever Circulair zijn wij een strategische samenwerking gestart met Rik Stuivenberg van Vakmensen regio Zwolle. Bij vakmensen komen dagelijks ongeveer 100 mensen in Hasselt en Zwolle voor arbeidsmatige dagbesteding. Naast deze groep worden er ook mensen die aan de zijlijn staan gesteund en geholpen bij hun ontwikkeling richting duurzaam betaald werk. Uiteraard allemaal met circulaire werkzaamheden.