Bij Weever Circulair vinden we voor elke dakpan een nieuwe bestemming!

Bij Weever Circulair vinden we voor elke dakpan een nieuwe bestemming!

Een mooie toepassing is het verwerken van dakpannen in schanskorven, die gebruikt worden als erfafscheidingen, geluidsschermen en parkbankjes. Dakpannen zijn hier perfect voor. Ze zijn ook ideaal voor oeverbescherming dankzij hun unieke vorm.

Een mooie toepassing is het verwerken van dakpannen in schanskorven, die gebruikt worden als erfafscheidingen, geluidsschermen en parkbankjes. Dakpannen zijn hier perfect voor. Ze zijn ook ideaal voor oeverbescherming dankzij hun unieke vorm.

Weever Circulair werkt ook samen met partijen die dakpannen als nieuwe grondstof gebruiken. Keramische dakpannen worden bijvoorbeeld verwerkt tot gravel voor tennisbanen. Het voordeel is dat deze pannen schoon keramiek zijn, zonder restmaterialen zoals cement. Betonnen dakpannen worden gebruikt als secundaire grondstof in de betonproductenindustrie, zoals bij de productie van stoepranden en tegels.

Grondstoffen gebruiken

Hergebruik van afval, zoals gebroken dakpannen en puin, is een innovatieve en duurzame benadering die de manier waarop we naar afval kijken, radicaal verandert. In plaats van deze materialen als afval te beschouwen, zien we ze als waardevolle grondstoffen die nieuwe mogelijkheden bieden. Gebroken dakpannen kunnen bijvoorbeeld worden omgezet in stijlvolle tuinpaden of decoratieve elementen in landschapsarchitectuur.

Puin kan worden gebruikt als funderingsmateriaal voor wegen of in beton voor nieuwe bouwprojecten. Door afval op deze manier te hergebruiken, verminderen we de vraag naar nieuwe grondstoffen, verkleinen we de hoeveelheid afval die naar stortplaatsen gaat en dragen we bij aan een circulaire economie. Dit bevordert niet alleen milieubehoud, maar stimuleert ook creativiteit en innovatie in de bouwsector. Zo geven we afval een tweede leven en maken we de wereld een stukje duurzamer.